حواله لیر

1.849

حواله دلار

59.290

حواله یورو

64.440

حواله PBG

2.324

حواله لیر

1.849

حواله دلار

59.290

حواله یورو

64.440

حواله PBG

2.324

اجرت ها

انتقالات ارزی در موارد مختلف متناسب با روش انتقال ، کشور و یا نوع ارز با اجرتی متفاوت انجام میشود. در بعضی از مواردی که به آنها اشاره شده تمام مبلغ اجرت توسط بانک ها دریافت میشود و درموارد دیگر بخشی از اجرت متعلق به بانک و بخشی هزینه های جانبی صرف شده برای نحوه انتقال میباشد.

پرداخت وجه به یکی از بانک های ترکیه

در صورت دریافت تومان در ایران

ارز نوع اجرت
لير واريز در ترکيه به حساب بانکي زراعت بانک 5 لير
لير واريز در ترکيه به حساب بانکي ايش بانک 8 لير
لير واريز در ترکيه به حساب بانکي ديگر 10 لير
دلار واريز به تمام بانک هاي ترکيه 95 دلار
يورو واريز به تمام بانک هاي ترکيه 95 يورو

پرداخت دلار و یورو طریق RIA , UPT مبدا ترکیه

در صورت دریافت تومان در ایران

از مبلغ تا مبلغ اجرت
0 100 15
101 200 20
201 300 30
301 400 40
401 500 50
501 750 65
751 1000 80
1001 1500 90
1501 2000 110
2001 2500 125
2501 3000 135
3001 3500 150
3501 4000 170
4001 4500 190
4501 5000 210
5001 7500 310

پرداخت دلار و یورو از طریق وسترن یونیون مبدا ترکیه

در صورت دریافت تومان در ایران

از مبلغ تا مبلغ اجرت
0 100 30
101 200 35
201 300 45
301 400 55
401 500 65
501 750 80
751 1000 100
1001 1500 120
1501 2000 140
2001 2500 160
2501 3000 180
3001 3500 200
3501 4000 220
4001 4500 240
4501 5000 280
5001 7500 310

پرداخت وجه از طریق سوئیفت مبدا ترکیه اجرت ها مطابق ارز ارسالی

در صورت دریافت تومان در ایران

از مبلغ تا مبلغ اجرت
0 5000 140
5001 10000 180
10001 15000 220
15001 20000 260

بلاگ پرشین

پرشین را در دنبال کنید

کلیه حقوق سایت متعلق به پرشین
برای اطلاع رسانی و بدون اجرت می باشد.

logofooder
ستاد سازماندهی اینترنتی

سلام
وقتتون بخیر

چطور میتونم کمکتون کنم؟