حواله لیر

3.429

حواله دلار

26.683

حواله یورو

31.701

حواله PBG

809

حواله لیر

3.429

حواله دلار

26.683

حواله یورو

31.701

حواله PBG

809

ارتباط با پرشین

تلفن های تماس

بخش فروش

تماس مستقیم، واتساپ و تلگرام

+905535555333

پشتیبانی فنی سایت

تماس مستقیم، واتساپ و تلگرام

+905528853353

دفتر

+902582637978

پست الکترونیکی

فروش

sell@persianbg.com

پشتیبانی فنی سایت

support@persianbg.com

اطلاعات

info@persianbg.com

ارسال انتقادات و پیشنهادات

پیام شما ارسال شد

شعبه استانبول خدمات: پرداخت شرکتی

ترکیه استانبول - فاتیح - کاپالی چارشی (بازار بزرگ)

شعبه آنتالیا خدمات: پرداخت شرکتی - شخصی - آنلاین - UPT - RIA

ترکیه آنتالیا - مرات پاشا - تراسیتی - خیابان فالز

بلاگ پرشین

پرشین را در دنبال کنید

logofooder
ستاد سازماندهی اینترنتی