حواله لیر

3.479

حواله دلار

28.590

حواله یورو

33.580

حواله PBG

803

حواله لیر

3.479

حواله دلار

28.590

حواله یورو

33.580

حواله PBG

803

ارتباط با پرشین

تلفن های تماس

بخش فروش

تماس مستقیم، واتساپ و تلگرام

+905535555333

پشتیبانی فنی سایت

تماس مستقیم، واتساپ و تلگرام

+905050005605

دفتر

+902582637978

پست الکترونیکی

فروش

sell@persianbg.com

پشتیبانی فنی سایت

support@persianbg.com

اطلاعات

info@persianbg.com

ارسال انتقادات و پیشنهادات

پیام شما ارسال شد

شعبه استانبول خدمات: پرداخت شرکتی

ترکیه استانبول - فاتیح - کاپالی چارشی (بازار بزرگ)

شعبه آنتالیا خدمات: پرداخت شرکتی - شخصی - آنلاین - UPT - RIA

ترکیه آنتالیا - مرات پاشا - تراسیتی - خیابان فالز

بلاگ پرشین

پرشین را در دنبال کنید

logofooder
ستاد سازماندهی اینترنتی